Настаняване / Аccommodation

БГ : Бунгала Камена разполагат със следният на брой бунгала и възможности за настаняване в тях :

1А – 1бр спалня + 1 еденично легло
1B – 1бр спалня + 1 еденично легло
2А – 1бр спалня
2B – 2бр еденични легла
3А – 1бр спалня + 1 еденично легло
3B – 1бр спалня + 1 еденично легло
4 – 2бр. присти (1,20 м шир.) + 1 еденично легло
5 – 2бр. присти (1,20 м шир.) + 1 еденично легло
6 – 1бр спалня + 1 еденично легло
7 – 1бр спалня + 1 еденично легло
8 – 1бр спалня + 1 еденично легло
9 – 1бр спалня + 1 еденично легло
10 – 2бр еденични легла
11А – 1бр спалня + 1 еденично легло
11B – 1бр спалня + 1 еденично легло
12A – 3бр еденични легла
12B – 3бр еденични легла
13A – 3бр еденични легла
13B – 1бр спалня + 1 еденично легло

 

EN :  :

1А – 1 double bed + 1 single bed
1B – 1 double bed + 1 single bed
2А – 1 double bed
2B – 2 single beds
3А – 1 double bed + 1 single bed
3B – 1 double bed + 1 single bed
4 – 2 single beds (1,20 m width) + 1 normal single bed
5 – 2 single beds (1,20 m width) + 1 normal single bed
6 – 1 double bed + 1 single bed
7 – 1 double bed + 1 single bed
8 – 1 double bed + 1 single bed
9 – 1 double bed + 1 single bed
10 – 2 single beds
11А – 1 double bed + 1 single bed
11B – 1 double bed + 1 single bed
12A – 3 single beds
12B – 3 single beds
13A – 3 single beds
13B – 1 double bed + 1 single bed

Реклами