Божи храм „Свети Илия“ – с. Беласица

 

БГ.

„Свети пророк Илия“ е възрожденска църква в петричкото село Беласица, разположено в полупланинска местност в северното подножие на планината Беласица в регион Подгорие. Част от Неврокопската епархия на Българската православна църква.

Храмът е паметник на културата, построен е 1897 и е най-старата църква в Подгорието.

В архитектурно отношение представлява трикорабна псевдобазилика с външна галерия от запад и юг. Художествена стойност има интериорът на църквата, който е оформен през 1910 г. от зографите Теофил Минов и Мина Марков от с. Каракьой, Серско и е запазен напълно. Таваните са касетирани, рисувани с орнаментални мотиви. Стенописите по част от стените, апсидата и страничните ниши на източната стена са изпълнени в традицията на късновъзрожденската църковна живопис. Иконостастът е рисуван с частична резба по царските двери венчилката и кръжилата. Храмовият празник е на Свети Илия (20 юли).

Тя е единствената църква в петричка община, към която има изградени пет параклиса – „Свети Атанас“, „Света Неделя“, „Успение Богородично“, „Света Петка“ и „Свети Никола“.

През 2012 година художникът Александър Дончев от Петрич реставрира повредената от времето живописна украса на храма

Заради името на черквата Илинден е празник на селото.

Реклами